12 Ağustos 2017 Ankara ve ODTÜ İçin Neler Yapabiliriz? STK Davet Metni

Değerli Ankara Dostları,

Ankara Eskişehir Yolu-Bilkent Kavşağı-İncek Bulvarı-Kuzey-Güney Bağlantısını; “Turan Güneş Bulvarı ile Güney Çevre Otoyolu bağlantısını; Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde düzenlenen yol bağlantılarını; Bilkent Şehir Hastanesi-Eskişehir Yolu-ODTÜ Tünel Yol Bağlantısını kapsayan plan değişiklikleri  gerekli adımlar atılmadan (bilimsel çalışmalar yapılmadan, ilgili kurumların fikri sorulmadan ya da görüşleri dikkate alınmadan)  askıya çıkmış, ODTÜ Üniversite kampüsü/doğal alanlarının bütünlüğünü etkileyen yeni öneri yollara ilişkin planlar üniversitenin tüm itirazlarına karşın, ilgili kurumlar tarafından onaylanmış ve yeni yollar için inşa çalışmaları başlamıştır.

ODTÜ kampüs alanı, Ankara kentsel alanı içinde kalmış, ormanları, dereleri, gölleri, açık alanları, yaban hayatıyla özgün ekosisteme sahip ve bütünlüğünü koruyan nadir doğal alanlardan birisidir. Bu güne kadar korunmasını sağlayan temel nedeninin üniversite kampüs alanı içinde kalması, kampüs alanının ağaçlandırılması, ormanlarının 1. ve 2. Derece Doğal Sit alanı statüsüne alınması olduğu da unutulmamalıdır. Planlarda yer alan yolların uygulamadaki karşılığı Ankara’nın akciğeri konumundaki ODTÜ kampüs/doğal alanının parçalanmasıdır. Kentimiz,  geri dönüşü olmayacak yeni bir Atatürk Orman Çiftliği süreci örneği ile karşı karşıyadır.

Yaşama verdiğimiz değerin ve bu konudaki toplumsal sorumluluğun bilinciyle Ankara’nın yaşanabilir bir kent olmayı sürdürmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşları; örgütlenecek “Ankara Yaşam Platfomu”nu birlikte oluşturmaya, bu amaçla 12 Ağustos 2017 saat 15.00’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu’nda yapılacak olan toplantıya katılmaya davet  ediyoruz.

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu

Son Düzenlenme Çarşamba, 20 Eylül 2017 04:43