Tadilat Tarihi:05/06/2016 İçindekiler BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ AMAÇ DERNEĞİN ÇALIŞMA…
AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunları Derneği…
BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler AMAÇ Madde 1 - Bu…
AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunları Derneği…
AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunlar Derneği'…
BÖLÜM I: GENEL AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu…
AMAÇ, TANIMLAR, İLKELER Madde 1 - Bu yönetmelik, ODTÜ Mezunları…
AMAÇ Madde 1 - Dernek Tüzüğü'nün ilgili 33. Maddesi uyarınca oluşturulacak…
AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğü'nün…