Enerji Komisyonu

ODTÜ Mezunları Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş olan Enerji Komisyonu; sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, enerji piyasası, enerji politikaları ve stratejileri konularında çalışmalarını yürütmektedir.
 
Kuruluş Amacı:
Ülke ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla kurulmuştur.
 
Enerji Komisyonu Çalışma Prensipleri:
Komisyon, enerji sektöründeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademik çevreler yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile objektif ve bilimsel bazda her türlü işbirliği olanaklarını değerlendirmektedir.
 
ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nda üzerinde çalışılan konular; Türkiye ve Dünya’da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır. Komisyon toplantılarında “Chatham House Kuralı” uygulanmaktadır. Enerji komisyonuna katılan üyelerin/misafirlerin tartışılan konularla ilgili her türlü görüşü söylemesi serbest olup bu görüşler ve kişiler dışarıda/komisyon dışında açıklanmamaktadır.
 
Enerji konusunda pek çok farklı dalda çalışmış ve çalışmakta olan ODTÜ Mezunu üyelerden oluşan ODTÜ-MD Enerji Komisyonu’nun haftalık olağan toplantıları resmi tatil günleri dışında Salı günleri saat 19.00-21:00 arası Vişnelik Tesisi’nde yapılmaktadır. Haftalık toplantılara katılım listesi ile tartışılan konuların tutanak özeti düzenli olarak çalışma grupları sorumlusuna gönderilmektedir.
 
Çalışma Grupları Yönetmeliği hükümlerine göre Komisyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkartma işlemleri uygulanmakta, Komisyon ile Yönetim Kurulu arasında iletişimi sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üye Komisyonda yer almakta, Komisyon kendi içinden bir dönem başkanı seçmekte ve başkan toplantıları yönetmektedir. 
ODTÜ-MD Enerji Komisyonu üyelerinden, ODTÜ Mezunları Derneği üyesi olmaları, panel/söyleşi/sunum düzenlemelerinde aktif görev almaları, kendi özel ihtisas/ilgi konularına uygun panelist/moderatör/koordinatör/bülten metin yazarı olarak komisyon çalışmalarına katkıda bulunmaları beklenir.
 
Enerji Komisyonu Faaliyetleri:
Komisyonumuzda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, konusunda önemli birikimlere sahip konuşmacıların katıldığı söyleşiler ve güncel konuların farklı bakış açılarından ele alınarak irdelendiği paneller/konferanslar/söyleşiler düzenlenmektedir. Dışarıya yönelik olarak yapılan bu etkinlikler için yönetici/moderatör komisyon üyelerinden olmakla birlikte konuşmacıların komisyon üyesi olma zorunluluğu olmayıp sektör ile ilgili akademisyen, bürokrat, uzman, iş adamı, siyasetçi olabilmektedir.
 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Kullanımı, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerji Projeleri, Doğal Gazda Yaşanan Sorunlar ve Arz güvenliği, Nükleer Santraller, Dünya’nın Enerji Görünümü, Türkiye’nin Enerji Görünümü, Enerji Mevzuatı, Enerji Sektöründe Finansman Sağlama Olanakları, Temiz Kömür Teknolojileri ile ilgili konular başta olmak üzere çok sayıda söyleşi ve paneller düzenlenmiştir. Düzenlenen panellerin içeriği her ay “Odtülüler Bülteni” nde makale olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca enerji sektörü ile ilgili bazı yayın organları Enerji Komisyonu Panellerini kaynak olarak gösterilmektedir.
 
Düzenlenen ve gelecekte düzenlenmesi planlanan söyleşi ve panellerdeki sunumlara ODTÜ Mezunları Derneği internet sitesinden (http://www.odtumd.org.tr) ulaşılabilmektedir.
Ayrıca ODTÜ-MD Enerji Komisyonu, enerji verimliliği ile ilgili olarak Vişnelik Tesislerindeki binanın enerji etüdü yapılması ve enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarını yürütmektedir.
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.