Eymir Komisyonu

Komisyonumuz; ODTÜ ve ODTÜ’lüler tarafından yaratılan Eymir Gölü doğal ortamının ve ODTÜ Ormanı’nın Ankara’nın vazgeçilemez bir değeri olduğunu başta Ankaralılara olmak üzere tüm kamuoyuna anlatmayı, bu konuda herkesin kabul edeceği bir algı yaratmayı, Eymir Gölü ve ODTÜ Ormanı’nı bugüne kadar birçok kez gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde de gündeme gelmesi muhtemel olan rant kaynaklı saldırı ve talan girişimlerinden koruyabilmek için gerekli hazırlıkları, çalışmaları yapmak, göl ve çevresinin kullanımı ile ilgili yaşanan sorunları, eksikleri, yanlış olduğu düşünülen uygulamaları tespit ederek daha verimli bir kullanımın sağlanması için önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Gerek üyelerimize, gerekse kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve farkındalık arttırma çalışmalarını gerçekleştirmeyi ilke edinen Eymir komisyonunun amaç ve hedefleri maddeler halinde özetlenmiştir;
  1. Ankara’ nın tek doğal eko sistemi olan Eymir Gölünün modernleşen kent kültüründe, rant ve betonlaşma tehditlerinden doğrudan etkilenmesini engellemek için doğal koruma alanı konumunu daha ileri düzeyde tescil ettirmek,
  2. Eymir Gölünün ekolojik sisteminin korunması gerekliliğine ilişkin farkındalık oluşturmak,
  3. Gölün halka açık olduğu yönünde yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılarak, kamuoyu yaratmak,
  4. Gazete, tv ve sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak, eymir gölünde yapılaşmanın önüne geçilmesini engellemek ve bu konuda Ankara Kamuoyunda işlevsel bir duyarlılık oluşmasını sağlamak,
Bu amaçları gerçekleştirme yolunda, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Gelin, komisyon çalışmalarımıza bizzat katkıda bulunun. Her Perşembe 18:30 da toplanıyoruz. .
Her türlü sorunuz, yardım/ bilgi talebiniz için e-mail adresimiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.