Felsefe Kulübü

Kuruluş Amacı;

 • Katılımcılarda var olduğu düşünülen felsefi, bilimsel kuşkuculuğun ve onların kavramsal düzeydeki eleştirel değerlendirme yetilerinin geliştirilmesi
 • Oluşturulan felsefi tartışma ortamında Dernek-Üye ilişkilerinin güçlendirilmesi
  Olarak benimsenmiştir.

Felsefe Kulübü Çalışma Prensipleri;

 • Felsefe Kulübü her ayın son Perşembe günü toplanarak, dönem başında belirlenen program doğrultusunda çalışır.

Felsefe Kulübü 1. Dönem Çalışmaları (Şubat - Haziran 2011)

Felsefe Kulübü’nün ilk döneminde, çok tartışmalı bir alan olarak felsefe etkinliğinin gerçekte bir “felsefeler kümesi” oluşturduğunu açık biçimde ortaya koymak, katılımcıların bu açıdan “nerede olduklarını”, zaman içindeki olası bir değişmeyle “nereye yönelebileceklerini” saptamalarını ve felsefi-bilimsel kuşkuculuğun ve kavramsal düzeydeki eleştirel değerlendirme yetilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla şu konular üzerinde duruldu:

 • “Felsefe” sözcüğünün ele alınması
 • Felsefede “ne”, “neden”, “nasıl”?
 • Felsefe Tarihi: Felsefe mi, Tarih mi?
 • “Metafizik” terimi
 • Felsefe(nin) Evrimi
 • Viyana Çevresi, “Neo-Pozitivizm”, Mantıkçı Empirisizm
 • Bilimsel Felsefe ve Hans Reichenbach
 • Bilimler ve Bilim Felsefesi

İkinci Dönem (Ekim 2011 - Ocak 2012)

 • Zeki Taş'ın katılımıyla "Felsefede Güncellemeler"
 • Hans Reichenbach'ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu kitabının bilimsel felsefenin tanımlanmasına yönelik ikinci bölümündeki "Yeni Felsefenin Kökeni", "Zaman Nedir" ve "Doğa Yasaları" adlı alt başlıkların incelenmesi

Üçüncü Dönem (Şubat 2012 – Mayıs 2012)

 • Reichenbach'dan--Hans Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, Türkçesi: Bilimsel Felsefenin Doğuşu (Evrim bölümü). Yaman Örs, Evrim kitabından bölümler
  Konuşmacı: Prof. Dr. Remzi DEMİR (Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü):"Hans Reichenbach ve Türkiye’de Bilim Felsefesi’nin Gelişimi"
 • Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, kitabının 4. bölümü (Ahlak İlkelerini Arayış ve Ethik-Bilgi Koşutluğu), 17. bölümü (Ethik'in Yapısı ve Niteliği), 18. bölüm (Eski ile Yeni Felsefe: Bir Karşılaştırma)
 • Yaman Örs, Etik’in Anlamı ve Anlamsızlığı, kitabından seçilmiş bölümler.

Dördüncü Dönem (Ekim 2012 - Aralık 2012)

 • Hegel ve Marx’a etkisi, Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi
  Karl Marx’ın Felsefenin Sefaleti, Platon’dan başlayarak Marx’a kadar toplumsal ve ekonomik ilişkiler üzerine düşünce tarihinin gelişimi
  Doç. Dr. Barış Parkan, Diyalektik ve Materyalizm

Beşinci Dönem (Ekim 2013 - Ocak 2014)

 • Taner Timur’un “Marksizmin Klasiklerini Okumak” (sf:11-29)
 • Haluk Yurtsever’in “Karl Marx – Friedrich Engels/ Alman İdeolojisi” (sf:53-73)
 • Aijaz Ahmad’ın “Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm” (sf:317-337)
 • Taner Timur’un “Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu” (sf:365-377) makaleleri

Altıncı Dönem (Şubat 2014 – Mayıs 2014)

 • Felsefe ve Marksizm konusunda' son çıkan kaynaklardan", seçilen metinlerin tartışılması
 • Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü: "Düşman Kardeşler: Marx ve Nietzsche"
 • Arzu Aydoğan, Felsefe Yüksek Lisanslı Mühendis: "Marx'ın ilk Varsayımı: 'İnsan Doğuştan İyi ve Rasyoneldir.' Gerçekten Öyle midir?"
 • Felsefe ve Marksizm konusunda' son çıkan kaynaklardan", daha önceki toplantılarda seçilen metinlerin tartışılması

Yedinci Dönem (Ekim 2014 – Mayıs 2015)

 • 2014 Ekim – 2015 Mayıs döneminde temel kitap olarak “Bir Filozofun İtirafları (Batı Felsefesine Bir Yolculuk), Bryan Magee, ODTÜ / Felsefe Dizisi” incelenmiştir.
 1. Kitabın “Mantıksal Pozitivizm ve Çürütülmesi” bölümü Alpay Erdoğan (EE’89) tarafından,
 2. Kitabın “Dilbilimsel Çözümleme” ve “Dilbilimsel Felsefenin Yetersizliği” bölümleri Mustafa Özgüç (ME’73) tarafından,
 3. Kitabın “Profesyonel Felsefeye Karşı Amatör Felsefe” ve “Russell’i Tanımak” bölümleri Melih Vurkır (OR/Stat’83) tarafından,
 4. Kitabın “Popper’i Tanımak” bölümü Sema Kendir (EE’82) tarafından,
 5. Kitabın “Politik Felsefede İlk Girişimler” bölümü Rıfat Kesriyeli (İTÜ, Elektronik ve Haberleşme’87) tarafından,
 6. Kitabın Alain Badiou’nun 2006 yılında European Graduate School’da verdiği “Democracy, Politics and Philosophy” dersinin notları Rıfat Kesriyeli tarafından sunulmuş ve katılımcılarca tartışılmıştır.
 7. Kitabın “Felsefenin Sınırları” ve “Çağdaş Felsefedeki Ana Bölünme” katılımcılarca tartışılmıştır.

Felsefe kulübü çalışmaları sırasında toplantılarda yer alan konuk konuşmacılar;

 • Haziran 2011 Dr. Şerife TekinKuzey Amerika Felsefe Deneyimleri
 • Kasım 2011 Doç. Dr. Erdinç Sayar Zihin Felsefesi
 • Aralık 2011 Zeki Taş Felsefede Güncellemeler: Sokrates Bugün Yaşasaydı
 • Mayıs 2012 Prof. Dr. Remzi Demir Hans Reichenbach ve Türkiye’de Bilim Felsefesinin Gelişimi
 • Aralık 2012 Doç. Dr. Barış Parkan Diyalektik ve Materyalizm
 • Mayıs 2013 Doç. Dr. Haluk Erdem David Harvey’in Marx Yorumu
 • Mart 2014 Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz Düşman Kardeşler: Marx ve Nietzsche
 • Nisan 2014 Arzu Aydoğan İnsan Doğuştan İyi ve Rasyoneldir. ‘Gerçekten Öyle midir?’