Koleksiyon Kulübü

Kuruluş Amacı;
 • Dernek üyelerinin sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak.
 • Koleksiyon sahibi üyeleri bir araya getirmek.
 • Obje birikimleri olan üyeleri koleksiyoner yapmak.
 • Üye eşleri ve çocuklarına koleksiyonculuğu tanıtıp sevdirmek.
 • Koleksiyon kültürünü tanıtmak, eğitimini vermek, koleksiyonculuğu aşılayıp, yeni koleksiyonerlerin çıkmasını sağlamak.
 • Koleksiyon sergileri açmak.
 • Özel koleksiyon sahibi veya herhangi bir koleksiyon objesi konusunda uzman kişi /kişilerle söyleşiler düzenlemek.
 • Üniversite / Fakülte / Bölümlerin birikimlerini koleksiyon-sergi düzeninde tasniflemek, yayına ve sergiye hazırlamak.
 • Derneğin / Üniversite’nin özel günlerinde sergilerle yer almak.
 • Dernek binasında koleksiyon sergileme alanı/sistemi oluşturarak açılacak haftalık, 15 günlük sergilerle üyeleri Derneğe çekmek, dernekte devamlı izlenebilecek bir ortam yaratmak.
Koleksiyon Kulübü Çalışma Prensipleri;
 1. Alınan kararlar üç ya da daha fazla kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından uygulanacaktır,
 2. Yürütme Kurulu, kulübün kurucu üyeleri, talebi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Dernek üyeleri ve geçici üyelerden oluşacaktır,
 3. Kulübün kurucu üyeleri ve talepleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Dernek üyeleri Yürütme Kurulunun daimi üyeleri olacak, geçici üyeler ise her ayın son haftası yapılan toplantıda gönüllüler arasından proje bazlı belirlenerek proje tamamlanana dek Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapacaklardır,
 4. Yürütme Kuruluna Dernek Yönetim Kurulu’ndan bir kişi ya da Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir kulüp üyesi başkanlık edecektir.
 5. Yürütme Kurulu daimi üyeliği her yıl yenilenecektir,
 6. Yürütme Kurulu’nun görevi etkinlikler önermek ve organize etmek, kulüp toplantılarında alınan kararları uygulamak, yayın faaliyetlerini programlamak, toplantıları yürütmektir,
 7. Yürütme Kurulu ayda iki kez toplanacaktır,
 8. Kulüp üyesi olsun olmasın yapılacak etkinlikler, toplantılar bütün ODTÜ mezunlarına ve yakınlarına açık olacaktır,
 9. Karar aşamalarında üye olsun olmasın her türlü görüş değerlendirilecek ancak alınacak kararlarda kulüp üyeliği belirleyici olacaktır,
 10. Bir yıllık çalışma programı (ilk yıl programı) kurucu üyeler tarafından hazırlanacaktır. Kulübün ilk kuruluşunda böyle bir programa ihtiyaç duyulmuştur. Sonraki yıllarda ise çalışma programı aylık olarak bizzat kulüp tarafından belirlenecek ve bu program bir önceki ayın son toplantısında netleştirilip Yürütme Kurulu tarafından duyurulucaktır. Kulüp faaliyete geçtiği an geçerli olacak ilk yıl programı güncele ilişkin konularla genişletilebilecektir.
 11. Koleksiyon Kulübü için ayrı bir mail grubu oluşturulacak, tüm üyeler bu mail grubu üzerinden paylaşımlarda bulunabileceklerdir,
 12. Üç ay boyunca toplantılara katılmayan üyeler mail grubundan çıkarılacak, ilk katıldıkları toplantı sonrası isterlerse yeniden gruba dahil edileceklerdir,
 13. Koleksiyon Kulübü toplantılarında tartışılan konuların yayımlanmasında ODTÜ'lüler Bülteni öncelik sahibi olacak, bunun dışında bir yayım talebi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Kolksiyon Kulübü Sorumlusu
İ. Şaner ALAP (PETE’ 74)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.